Jogi tudnivalók

Tételek # 
Jogsegély szolgálat
Vasúti hirdetmény vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban
Vasúti hirdetmény megállapodás vak és kísérője részére történő jegykiadásról nemzetközi forgalomban
Vakok és a közjegyző
Utazási költségtérítés
Parkolás
Oktatási jogok biztosának hivatala
Fogyatékos tanuló a felsőoktatásban
Fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Esélyegyenlőségi törvény
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
Családi pótlék módosítása
Családi pótlék
Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása
Az egyenlő bánásmód tanácsadó testület állásfoglalása az akadálymentesítési kötelezettségről
A villamosenergiáról
A vakvezető kutyákat és gazdáikat megillető kedvezmények
A tankönyvpiac rendjéről
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
A rehabilitációs járadékról
A MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzata
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló kormányrendelet módosításáról
A gáz- és a távhőszolgáltatás szociális támogatása
A diszkrimináció hat formájáról