Friss hírek

Karrieresély

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (MPME) 2017. április 1-vel KARRIERESÉLY címmel programot indított a speciális igényű, fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve friss diplomások számára.

 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolítása mellett valósul meg, 10 millió Ft forrásból.

A KARRIERESÉLY program országos megvalósítású, azaz a bevonásra kerülő személyek az ország egész területéről kiválasztásra kerülhetnek, és a programban nyújtott szolgáltatásokat is az ország egész területén, valamennyi MPME irodában igénybe vehetik.

A KARRIERESÉLY program célja a speciális igényű, fogyatékossággal élő, illetve megváltozott munkaképességű felsőoktatásban résztvevő hallgatók és friss diplomások munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, valamint a karrierlehetőségek megtervezése és a kivitelezés támogatása.

A KARRIERESÉLY programba bevonható, akinek:
- az életkora a belépésidőpontjában meghaladta a 18 évet, de nem múlt még el 29 éves; és hallgatói jogviszonya valamely felsőoktatási intézménynél fennáll, vagy a belépés időpontját megelőző 365 napon belül szűnt meg; és
- a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet szerint érvényes komplex minősítése van, és a 2011. évi. CXCI. tv. szerint megváltozott munkaképességű személynek minősül, vagy
- a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet szerint a súlyos fogyatékosságról szakvéleménye van, és az alapján fogyatékossággal élőnek minősül, vagy
- részletes szakértői véleménye van, mely alapján a felsőoktatási felvételi eljárásban többlet pontszámra volt jogosult.

A program 2017. április 1-én indul, és 2017. december 31-én zárul. A programba belépett személyek számára ezen időszakban a következő szolgáltatások elérhetők:
- személyes képesség- és készségfelmérés;
- szolgáltatási terv készítése a karrierterv alapján;
- foglalkozási rehabilitációs információ nyújtás;
- foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás;
- foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás;
- foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás;
- foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás;
- foglalkozási rehabilitációs álláskeresési technikák oktatása;
- foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés.

A KARRIERESÉLY programba belépő személy vállalja, hogy:
- a programba való belépéskor együttműködési megállapodást köt az MPME-vel;
- folyamatosan együttműködik a szolgáltató szervezettel a sikeres rehabilitáció érdekében;
- részt vesz a Szolgáltatási tervben meghatározott szolgáltatási alkalmakon;
- közvetítés esetén felkeresi a munkáltatót és részt vesz a tájékoztatón, interjún;
- visszajelzést ad a szolgáltatás hasznosságára, minőségére vonatkozóan;
- a körülményeiben bekövetkező változásokat azonnal jelzi az MPME számára.

Az MPME vállalja, hogy:
- a program iránt érdeklődő személyt információval látja el a programról, a munkaerőpiacról;
- a programba belépett személlyel Szolgáltatási tervet készít, melyet rendszeresen felülvizsgál a rehabilitáció előrehaladtával;
- térítésmentesen biztosítja a programrésztvevő számára a fent felsorolt szolgáltatások közül azokat, melyek a Szolgáltatási tervben szerepelnek;
- térítésmentesen biztosítja a programrésztvevő hozzátartozója számára a Szolgáltatási tervben meghatározott szolgáltatásokat;
- a programrésztvevő számára egyéni képességei, készségei és a közösen meghatározott irányok alapján megfelelő állást tár fel és biztosítja a rehabilitációs munkaközvetítést;
- a sikeres rehabilitáció elősegítése érdekében együttműködik a programrésztvevő támogató környezetében lévő szereplőkkel (családtagok, intézményi segítők, civil és érdekvédelmi szervezetek, stb.).