Friss hírek

CEEPUS / Hallgatók mobilitása

Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor Freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg.

A magyar intézményekben az adott tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a http://www.ceepus.hu központi pályázati oldalon:
a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is.

Bővebb információ kérhető az intézményi CEEPUS koordinátortól is, az elérhetőségük és az intézményi CEEPUS weblapok linkjei a Hallgatói oldalakon érhetők el.

A mobilitás típusai:

Féléváthallgatás (Student mobility):
- pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók,
- időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap,
- minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap,
- tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
- Hálózaton belül vagy Freemoverként nyújtható be pályázat.

Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility):
- pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD-hallgatók,
- időtartam: 1-2 hónap,
- minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap,
- tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
- Hálózaton belül vagy Freemoverként nyújtható be pályázat.

Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion):
- pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD-hallgatók,
- időtartam: minimum 2-3 nap,
- kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:
- 2 lezárt félév a kiutazásig,
- aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt,
- CEEPUS országbeli állampolgárság (*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. "Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás)).
- a pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással,
- az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása,
- a kinntartózkodás alatt óralátogatás, kreditszerzés kötelező,
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása).

A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető.

A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:
- hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
- hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

Az ösztöndíj mértéke:
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva: http://www.ceepus.info

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete:
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára: http://www.ceepus.info
melynek lépései a következők:
1) Regisztráció:
http://www.ceepus.info
/ Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / e-mailcímre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) / Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok:
Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation
Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb
Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:
1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU),
2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO),
3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU),
4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO),
5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO),
6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

A Freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények:
A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a Freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása - open / Accept.

Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.

A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség:
1. Online Mobility Report kitöltése:
Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján elérhető elektronikus beszámolót kitölteni: http://www.ceepus.info

A Mobility report csak az online is elfogadott - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!

A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása - open / Mobility Report - edit

2. Letter of Confirmation beszerzése:
Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:
Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak Freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.

A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyezően tandíjmentesség és azonos ösztöndíjösszegek vonatkoznak.

A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni:
- Letter of Acceptance - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől,
- Letter of Recommendation - 2 db ajánlólevél a hazai intézmény két oktatójától.

A formanyomtatványok letölthetők a http://www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.

Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a Freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba ("upload documents”) továbbítja őket a www.ceepus.info -n. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadó nyilatkozatot a fogadóegyetemtől, ill. az ajánlásokat a hazai intézménytől.

A kitöltött, aláírt, intézményi pecséttel ellátott dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd a pályázatot a "SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.

Freemoverek esetében online Letter of Confirmation nem érhető el. Kérjük, hogy a TKA honlapjáról letölthető sablont használják (Támogatott pályázóknak menüpont alatt).