Friss hírek

Campus Mundi pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára

Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra – 2017/2018. tanév

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.


A pályázat célja


A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás esetén útiköltség-támogatás is igényelhető.

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama legalább 3 hónap (az utazási napokon kívül), legfeljebb pedig 5 hónap lehet, mely legkésőbb 2018. szeptember 30-ig tarthat. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat során sikeresen megszerez 15 ECTS kreditet.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek


A szakmai gyakorlat helyszíne


A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadóhely az Erasmus+ szabályok szerint:
• uniós intézmény és egyéb uniós szervezet, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista a https://ec.europa.eu/info/about-european-union_en honlapon érhető el);
• uniós programok irányítását végző szervezet, például Erasmus+ nemzeti iroda (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy kettős finanszírozás elkerülése miatt).

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.


A pályázat benyújtására jogosultak köre


Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatójanyújthat be pályázatot, aki:
• alapképzés és osztatlan képzés, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
• a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
• vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A külföldi szakmai gyakorlatot az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni, ez esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.


Az elnyerhető támogatás összege


A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 200 000–350 000 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra, félhavi kerekítés elvével (a teljes hónapokon túl a tört hónapra a támogatás összegét az alábbi számítási mód alapján kerekítjük:
• további 1–10 nap esetén lefelé kerekítünk, a támogatott nem kap további ösztöndíjat;
• 11–20 nap esetén további félhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott;
• 21 napnál hosszabb időtartamra további egyhavi ösztöndíjösszeget kap a támogatott).

Az ösztöndíjas időszak időtartamához európai országok esetén további 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba további 2+2 napot számítunk az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)


A támogatás összege országkategóriánként


Erasmus+ programországok:
• Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia 200000 Ft/hó
• Közepes megélhetési költségű európai országok: Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország 210 000 Ft/hó
• Magas megélhetési költségű európai országok: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország 220 000 Ft/hó
• Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

Kiegészítő pályázati lehetőségek:
Stipendium Hungaricum országba kiutazó hallgatók útiköltség-támogatása: a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba kiutazó hallgatók útiköltség-támogatásra is pályázhatnak. Az útiköltség-támogatás összege Budapest és az adott ország fővárosa közötti távolság alapján kerül meghatározásra.