Friss hírek

MNB rendeletek a 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek kibocsátásáról és bevonásáról


A cikk az alábbi MNB rendeleteket tartalmazza: 42/2016. (XI. 14.) megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról, 43/2016. (XI. 14.) megújított 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról, 44/2016. (XI. 14.) 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

 

42/2016. (XI. 14.) MNB rendelet megújított 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 2000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. november 15.


2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és a „2000” értékjelzés olvasható.


3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, a nagyváradi vár stilizált alaprajzát megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és barna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna. Az alapnyomat a bal oldalon található vízjelmező alatt és fölött sötétbarna, a szövegtükör körül világosbarna, a bankjegy jobb oldalán barna és sárga színhatású. A vízjelmező mellett jobbra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén a barna és zöld színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben Bethlen Gábor arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré alatt vízszintesen elhelyezkedő „2000” értékjelzés. A vízjelmező fölött a „2000” értékjelzés olvasható, amelynek színe barna. A bankjegy bal alsó sarkában a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő három elemből álló jelzés található, amelynek színe barna.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban a „KÉTEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2016” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tulipán motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. A tulipán motívumtól balra - díszítő motívumokkal körülvéve - Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe barna és zöld.

(5) A képnyomat jobb oldali részén Bethlen Gábor arcképének ábrázolása látható, az arcképtől balra fent a „BETHLEN GÁBOR” felirat, jobbra lent a „2000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe barna.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A vízjelmezőtől balra, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú elemeiben Bethlen Gábor portréjának tükörképe, a vízszintesen elhelyezett „2000” értékjelzés, valamint Magyarország címerének ábrázolása látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és barna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása barna. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén barna sáv látható, az alapnyomat többi része barnássárga színhatású. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a barna és zöld színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „2000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb betűkkel nyomtatott „KÉTEZER FORINT” és „MNB” felirat olvasható. A vízjel alatti sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „2000 FORINT” felirat ismétlődik, és a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „2000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a Madarász Viktor „Bethlen Gábor tudósai között” című festménye alapján készült metszet. Az alapnyomatban a nikolsburgi békeszerződés szövegének részlete jelenik meg. A metszet jobb alsó sarkában Bethlen Gábor ezüst tallérja látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A metszet fölött a „BETHLEN GÁBOR TUDÓSAI KÖZÖTT” felirat, a felirattól jobbra a „2000” értékjelzés olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.


6. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba.

 

43/2016. (XI. 14.) MNB rendelet megújított 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank megújított 5000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. november 15.


2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm.

(2) A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen az „MNB” felirat és az „5000” értékjelzés olvasható.


3. § (1) A bankjegy előoldala többszínű, a Kisfaludy gőzhajó képét, a Lánchíd pillérének részletét, lovasok stilizált rajzolatát és geometrikus mintázatot megjelenítő, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és vörösesbarna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárga. Az alapnyomat részeként a bankjegy alsó és felső szélén sárga sáv található, az alapnyomat a szövegtükör körül kék és barna színhatású. A vízjelmező mellett jobbra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat jobb felső részén a sárga és barna színű illeszkedőjel előoldali eleme található.

(2) A vízjelmezőben gróf Széchenyi István arcképét ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható, amelynek része a vízjel-portré bal oldalán, függőlegesen elhelyezkedő „5000” értékjelzés. A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, a címlet tapintással történő felismerhetőségét elősegítő, a történelmi emlékhelyek emblémáját ábrázoló jel, amelynek színe vörösesbarna.

(3) A szövegtükörben, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés, az „ÖTEZER FORINT” felirat, Dr. Matolcsy György, Dr. Gerhardt Ferenc, Nagy Márton és Dr. Windisch László névaláírása, a „BUDAPEST 2016” felirat, a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó, az „A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!” záradék, valamint a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. Az évszám és a névaláírások változhatnak.

(4) A szövegtükörben, középen egy optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott díszítő motívum látható, amely a rátekintés szögétől függően lila vagy zöld színű. Az aláírásoktól balra - díszítő motívumokkal körülvéve - Magyarország címerének ábrázolása látható. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe vörösesbarna és barna.

(5) A képnyomat jobb oldali részén gróf Széchenyi István arcképének ábrázolása látható, az arcképtől jobbra, fent a „GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN” felirat, lent az „5000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vörösesbarna.

(6) A bankjegy sorszáma a bal oldalon, a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon, az arckép mellett függőlegesen olvasható. A fekete színű sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(7) A szövegtükör és a vízjelmező között, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamos hologram hatású fémcsík található. A fémcsík tagolt formájú elemeiben Magyarország címerének és a történelmi emlékhelyek emblémájának ábrázolása, valamint az „5000” értékjelzés látható.

(8) A bankjegy előoldalának képét az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, a nagycenki Széchenyi-kastély kertjét felülnézetből megjelenítő alapnyomattal és vörösesbarna színű képnyomattal készült, amelynek összhatása sárga. Az alapnyomat sárga színhatású. A vízjelmező mellett balra 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. Az alapnyomat bal felső részén a sárga és barna színű illeszkedőjel hátoldali eleme található.

(2) A bankjegy felső szélével párhuzamos sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „5000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb betűkkel nyomtatott „5000” értékjelzés, „ÖTEZER FORINT” és „MNB” felirat olvasható. A vízjel alatti sávban a mikroírással nyomtatott „MNB” és „5000 FORINT” felirat ismétlődik, valamint a nagyobb számjegyekkel nyomtatott „5000” értékjelzés olvasható.

(3) A képnyomat fő motívuma a nagycenki Széchenyi-kastélyt ábrázoló metszet. A metszettől jobbra kör alakú díszítő motívum látható, amelyben a rátekintés szögétől függően egy „H” betű jelenik meg. A metszet fölött az „5000” értékjelzés, a metszet alatt, balra az „A NAGYCENKI SZÉCHENYI KASTÉLY” felirat olvasható.

(4) A bankjegy hátoldalának képét a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A bankjegy grafikai terve Pálinkás György grafikusművész munkája.


6. § Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba.

44/2016. (XI. 14.) MNB rendelet 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank

a) az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 6/2009. (II. 14.) MNB rendelettel kibocsátott, valamint az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 6/2009. (II. 14.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 2000 forintos címletű bankjegyeket, és

b) az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 7/2009. (II. 14.) MNB rendelettel kibocsátott, valamint az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 7/2009. (II. 14.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 5000 forintos címletű bankjegyeket a forgalomból bevonja.

(2) A bevonás határnapja: 2017. július 31.


2. § Hatályát veszti az új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 6/2009. (II. 14.) MNB rendelet és az új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 7/2009. (II. 14.) MNB rendelet.


3. § Ez a rendelet 2017. július 31-én lép hatályba.